Cudzoziemcy

Wobec stale wzrastającego niedoboru wykwalifikowanych pracowników na polskim rynku pracy, pracodawcy coraz częściej poszukują możliwości zatrudnienia cudzoziemców. Z problematyką pozyskiwania pracowników zagranicznych borykają się przedsiębiorcy z coraz szerszego wachlarza branż – od budowlanej po informatyczną.

Jedną ze specjalizacji Kancelarii Radców Prawnych MPS Legal s.c. jest obsługa zarówno przedsiębiorców zainteresowanych zalegalizowaniem pobytu i pracy swoich pracowników jak i osób fizycznych, których celem jest uzyskaniem zezwolenia na legalny pobyt oraz pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasza usługa ma charakter kompleksowy, od doradztwa w zakresie rodzaju wniosku legalizacyjnego aż po nadzór nad postępowaniem prowadzonym przez właściwego Wojewodę. Doradzamy, jak przebrnąć przez skomplikowane procedury związane z postępowaniem legalizacyjnym, pomagamy skompletować i przetłumaczyć niezbędne do pozytywnego i szybkiego rozpatrzenia wniosku dokumenty. Służymy również wsparciem w toku postępowania, tak by maksymalnie skrócić czas oczekiwania na pozytywna decyzję. W sprawach legalizacji pobytu Kancelariareprezentuje klientów w postępowaniach przed Wojewodą, Urzędem Pracy oraz Starostą Powiatowym

Kancelaria Radców Prawnychświadczy również usługi w zakresie zakładania i rejestracji spółek prawa handlowego dla klientów zagranicznych czy też zakupu nieruchomości przez cudzoziemców. Obsługa prowadzona jest w języku polskim i angielskim.

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców pomagając uzyskać:

  • Oświadczenia o powierzeniu pracy.
  • Informację Starosty (tzw. Test rynku pracy).
  • Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
  • Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska karta).
  • Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • Zezwolenia na pobyt stały.
  • Zezwolenia na pobyt ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.
  • Zezwolenia na pracę (w szczególności typu A oraz B).

 

Kancelaria MPS Legal s.c. świadczy kompleksowe usługi związane z powyższymi zagadnieniami i procedurami. W celu umówienia się na spotkanie bądź poznania dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.