Prawo budowlane

Kancelaria MPS LEGAL s.c. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze kontraktów budowlanych na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

W ramach prowadzonej praktyki skutecznie doradzamy uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie zawierania, realizacji i rozliczania kontraktów budowlanych. Nasza oferta obejmuje rozpoczyna się na etapie negocjowania i zawierania warunków poszczególnych umów, czy też analizy i weryfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktów udzielanych w ramach zamówień publicznych poprzez realizację umowy aż do momentu jej rozliczenia.

Opiniujemy i sporządzamy  umowy o roboty budowlane obejmujące wszystkie szczeble realizacji zadań inwestycyjnych. Dzięki posiadanemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom rzetelną wiedzę oraz konkretne rozwiązania  zamieszczane w umowach zawieranych z podwykonawcami, dostawcami, i innymi uczestnikami procesu budowlanego.

Nasze doświadczenie obejmuje:

– Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej Inwestorom, Generalnym wykonawcom lub Podwykonawcom. Usługa każdorazowo dostosowana jest do pozycji jaką w procesie inwestycyjnym zajmuje klient Kancelarii.

– Doradztwo w zakresie przygotowania, negocjowania i wdrażania umów o roboty budowlane a także nadzór nad ich prawidłową realizacją wykonania ich prawych aspektów.

– Opracowywanie i opiniowanie kontraktów z podwykonawcami, dostawcami, kierownikami budowy, geodetami i pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego, uwzględniające praktyczne sposoby zabezpieczenia płatności należnych z tytułu realizacji robót budowlanych.

– Negocjacje i reprezentacja w sporach pomiędzy inwestorami, Generalnymi wykonawcami oraz podwykonawcami.