Prawo Cywilne

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawną we wskazanym zakresie obejmującą zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. W ramach proponowanej obsługi prawnej Kancelaria MPS LEGAL s.c. świadczy usługi w zakresie prawa cywilnego obejmujące nie tylko zagadnienia uregulowane w kodeksie cywilnym i innych ustawach ale również w obszarach nie mających bezpośredniego odniesienia w obowiązującym systemie prawnym.

W naszej codziennie praktyce zajmujemy się między innymi:

– Doradztwem w zakresie umów (o roboty budowlane, dzieło, najmu, sprzedaży, leasing, pożyczki, ect.) obejmujące ich sporządzanie, negocjowanie, rozwiązywanie oraz opiniowanie. Kancelaria przeprowadza również analizy ryzyka prawnego w zakresie zawieranych umów.

– Sądowe dochodzenie roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych (odszkodowanie, naprawienie szkody) oraz z tytułu wszelkiego rodzaju zobowiązań umownych. Kancelaria zajmuje się również konfliktami powstałymi na tle realizacji zawartych umów takich jak umowy o roboty budowlane, deweloperskie, dzieło czy zlecenie.

– Nadzór i prowadzenie spraw z zakresu własności, służebności i obrotu nieruchomościami. W ramach prowadzonej praktyki zajmujemy się również sprawami dotyczącymi wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

– Doradztwo i reprezentacja klientów w sprawach spadkowych. Nasza oferta obejmuje między innymi sprawy i spory powstałe na tle dziedziczenia oraz roszczeń o zachowek.

– Windykację należności pieniężnych oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych. Kancelaria reprezentuje zarówno podmioty żądające zasądzenia roszczenia (Powód) jak i podmioty występujące po stronie pozwanych. Nasza oferta obejmuje reprezentację przed wszystkimi instancjami sądowymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym.