Prawo Gospodarcze i Handlowe

Głównym obszarem specjalizacji Kancelarii MPS LEGAL s.c. to kompleksowa obsługa przedsiębiorców  – indywidualnych działalności gospodarczych oraz spółek prawa handlowego. W ramach naszej oferty, pomagamy naszym klientom na każdym etapie planowania i funkcjonowania ich przedsiębiorstw.

Doradzamy co do doboru właściwej formy prawnej gwarantując tym samym dokonanie świadomego wyboru  pozwalającego w sposób optymalny zrealizować założone przez klienta cele gospodarcze, takie jak minimalizacja ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej czy też ochrona majątku prywatnego. W sposób całościowy czuwamy również nad procesem zakładania i rejestracji wszelkiego rodzaju spółek, w tym spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu, Kancelaria  MPS LEGAL s.c. w sposób sprawny zapewnia również obsługę istniejących podmiotów gospodarczych zapewniając niezbędną pomoc w zakresie bieżącej działalności spółek jak również czynności takich jak obsługa zgromadzeń wspólników i innych organów spółek (zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna), dokonywanie i rejestrowanie zmian, obejmujących strukturę właścicielską, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego czy też przekształceń, połączeń i podziałów istniejących spółek prawa handlowego.

Oferta Kancelarii obejmuje również postępowania upadłościowe i likwidacyjne,  oraz analizy typu due diligence dla przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części. Prowadzimy też kompleksowe doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Działalność kancelarii w prezentowanym zakresie obejmuje w szczególności:

 – Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej a następnie jej stworzenie oraz rejestrację poprzez przygotowanie stosownych dokumentów i przygotowanie wniosku.

– Doradztwo w zakresie bieżącego funkcjonowania spółek i przedsiębiorstw.

– Obsługa organów spółek oraz reprezentacja wspólników na zgromadzeniach.

– Kompleksowa usługa obejmująca przekształcenie, łączenie oraz przejmowanie spółek.

– Tworzenie indywidualnych rozwiązań finansowych celem zabezpieczenia interesów majątkowych spółek i członków jej organów.