Start up i inwestycje

Kancelaria MPS LEGAL s.c. oferuje profesjonalne doradztwo i pełną obsługę prawną dla start-upów na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

Opiniujemy i sporządzamy  umowy obejmujące wszystkie szczeble realizacji zadań inwestycyjnych. Dzięki posiadanemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom rzetelną wiedzę oraz konkretne rozwiązania  funkcjonujące w umowach, m.in. z funduszem typu venture capital. Ze względu na dynamiczny charakter rynku inwestycyjnego, w zakresie obsługi prawnej naszych Klientów działamy w sposób elastyczny i staramy się wychodzić „poza schemat” uwzględniając wymogi rynku.

W ramach powyższego oferujemy:

– Doradztwo w celu optymalnej dla Klienta formy prawnej prowadzonej działalności, pomoc w założeniu podmiotu.

– Doradztwo w ramach prawa własności intelektualnej, podejmowanie działań w celu ochrony, m. in. pomoc przy rejestracji znaku towarowego lub patentu.

– Obsługę prawną wszelkich kontraktów zawieranych przez Klienta, w tym kontrakty dotyczące współpracy międzynarodowej.

–  W ramach  kontraktów opiniujemy i negocjujemy porozumienia o zachowaniu poufności (NDA) oraz term-sheet. Zabezpieczamy Klientów przy stosowanych przez fundusze klauzulach drag-along, tag-along, wyłączności operacyjnej, zakazu konkurencji, a także vestingu udziałowego.